Mudel-Euroopa Parlament

Euroopa Parlamendi matkeüritus

30. september – 03. oktoober 2022

Riigikogu / Tallinna Reaalkool

Mis on Mudel-Euroopa Parlament?

Seitsmeteistkümnendat korda toimub Eesti Mudel-Euroopa Parlamendi (MEP) sessioon ehk Euroopa Parlamendi tegevuse matkimine. 30. septembrist
3. oktoobrini arutavad kuni sada noort 9.–12. klassidest Reaalkoolis kaheksal ühiskonnas olulisel teemal ning kaitsevad valmivat resolutsiooni Riigikogus.

Kõiki MEPi komisjone külastavad tuntud otsustajad. Sellel sessioonil kohtuvad osalejatega näiteks Ukraina suursaadik Eestis Marjana Betsa, Marina Kaljurand, Jürgen Ligi ja Sandra Särav (Meta).

Parimatel osalejatel avaneb võimalus naasta järgmisel MEPil juba komisjoni esimehe rollis, samuti saavad need noored võimaluse osaleda rahvusvahelistel MEPidel. Esimene neist toimub juba novembrikuus Bulgaarias Sofias.

Eesti MEP 2022 president on Laura Sofie Tohver.

Projekti toetab Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur Erasmus+ programmist.

0
Delegaati
0
teemat
0
Parimat rahvusvahelisele MEPile

Kuidas osaleda saan?

Eesti Mudel-Euroopa Parlament toimub 30. septembrist 03. oktoobrini Tallinna Reaalkoolis ja Riigikogus.

Osalejatele on terve ürituse vältel tagatud toitlustus ja tegevused, vajaduse korral ka majutus. 

Osalemiseks on vajalik ennast registreerida hiljemalt 26.09.2022. Üritusele on oodatud osalema 9.–12. klassi õpilased.

Osavõtutasu on 20 eurot ja see tagab toitlustuse, materjalid ja soovi korral ka majutuse terve sündmuse vältel. Majutust soovivad osalejad saavad ööbida hostelis Fat Margaret’s (Põhja pst 23, Tallinn), kui teete registreerimisvormis vastava märke.

Kõigi küsimuste ja muredega aitab MEPi peakorraldaja Kätriin Pruul: katriin.pruul@mudeleesti.ee, 51 974 863

Komisjonide teemad

Sotsiaalkomisjon

Arengukomisjon

Kõrged elektrihinnad põhjustavad makseraskusi ka ettevõtetele, kuid eriti üksikisikutele. Kuidas peaks riik toimima energiakriisis? Millised riiklikud meetmed suudavad ühiskonda edasi viia? Mille põhjal ja kuidas toetada ühiskonna eri osi?

Euroopa Liit kaotab tööturul tehnoloogiasektori talente konkureerivatele riikidele nagu USA ja ÜK. ELi ettevõtted on jäänud maha pea kõigis kümnes tehnoloogiasektoris, nt tööstuse automatiseerimine ja tehisintellekti rakendused. ELi vahenditega koolitatud inimesed hakkavad reaalset kasu tootma mujal. Kuidas hoida ettevõtteid ja talente Euroopas ning luua neile tööks ja arenguks sobiv keskkond?

Majanduskomisjon

Väliskomisjon

Krüptoturg on praegu selle kiire arengu ja innovatsiooni tõttu minimaalselt reguleeritud. Investeerimisbuum krüptoturul toob platvormidele vähese investeerimiskogemusega inimesi, kes langevad suurema tõenäosusega petuskeemide ohvriks. Vähereguleeritud krüptoturg on avanud uuemaid võimalusi rahapesule ja Ponzi skeemidele. Milliseid põhimõtteid peaks ELi riigid krüptoturu reguleerimisel järgima ning keda tuleks reguleerida?

Aktiivse sõjategevuse keskel sai Ukraina 2022. aasta juunis ELi kandidaatriigi staatuse. Kuidas ja millal peaksid ELi riigid panustama selle ülesehitamisse? Milline peaks olema Euroopa Liidu ja milline liikmesriikide individuaalne panus, arvestades Ukraina idapartnerluse ja kandidaatriigi staatust?

Regionaalarengu komisjon

Naiste õiguste komisjon

Inimeste harjumused ja vajadused linnaruumis on muutunud. Eelistatakse rohelust ja sõidetakse kergliiklusvahenditega. Ometigi on see innovatsioon välja toonud puudused linnaruumi taristus. Kuidas tagada linnades inimsõbralikum infrastruktuur? Millist innovatsiooni on vaja, et kujundada tuleviku Euroopa Liidu linnad ja nende linnaruum kliimamuutusele vastupidavaks ning vähem reostavaks?

Abordile juurdepääsu piirates suureneb oht naiste tervisele – üldjuhul tehakse aborte edasi, aga ebaturvaliselt ja ilma riikliku järelvalveta. Maailmas on abordi keelustamine tõusev trend. Kuidas tagada ELis naistele abordiõigus, et järgida võrdse tervishoiuõiguse põhimõtet, arvestades de facto abordikeeldu Poolas ja Maltal?

Tervishoiukomisjon

Tarbijakaitsekomisjon

Inimeste ebatervislikud valikud mõjutavad oluliselt tervishoiusüsteemi ehk maksumaksjate rahakotte. Suitsetamine ja ülekaalulisus on ühed peamised südame-veresoonkonna haiguste tekkepõhjused. Kahjulikud on ka noorte seas populaarsed ühekordsed e-sigaretid. Kuidas suunata inimesi tegema tervislikumaid valikuid? Milliseid meetodeid peaks kasutama, et suunata inimesi tervislikuma elustiili poole? Kuidas jaotada vastutust inimese tervise eest inimese enda ja ühiskonna vahel ning millised meetmed on selleks vajalikud?

Big Tech ehk suured tehnoloogiaettevõtted [Apple, Amazon, Meta (Facebook) ja Alphabet (Google)] omavad suuri monopole tehnoloogia- ja innovatsioonisektoris. Tavainimeste isikuandmed on koondunud Big Tech-mudeli alusel väheste suurkorporatsioonide kätte. Kuidas peaks piirama suurte tehnoloogiafirmade tegevust ning suurendama nende läbipaistvust? Kuidas peaks EL suhtuma Hiina tehnoloogiaseadustesse ning ettevõtetesse nagu TikTok ja Huawei?

Ajakava

15.00–15.30 Saabumine ja registreerumine

15.3016.00 Euroopa Liidu ja sessiooni teemade tutvustus

16.0018.30 Rühmatöö harjutused

18.3019.00 Õhtusöök

19.0020.00 Ajurünnak

20.0021.00 MEPi ja rahvusvaheliste sessioonide tutvustus

09.00–09.30 Hommikusöök ööbijatele

09.3010.00 Avamine

10.0011.30 Töö komisjonides

11.3011.45 Paus

11.4513.00 Töö komisjonides

13.0013.45 Lõuna

13.4515.30 Töö komisjonides

15.3015.45 Paus

15.4517.00 Töö komisjonides

17.0017.15 Paus

17.1518.30 Töö komisjonides

18.3019.30 Õhtusöök

19.3020.30 Komisjonide ettekanded enda komisjoni teema tutvustamiseks

09.00–09.30 Hommikusöök ööbijatele

09.3011.15 Töö komisjonides

11.1511.30 Paus

11.3013.00 Töö komisjonides – resolutsioonid peavad valmis saama

13.0013.45 Lõuna

13.4515.00 Töö komisjonides – ettevalmistused üldkoguks

15.0016.30 Faktiküsimuste esitamine resolutsioonidele

16.3016.45 Kohvipaus

16.4518.30 Lobitöö

18.3019.15 Õhtusöök, muudatusettepanekute esitamine lõpeb kell 19.00

19.1520.00 Täiskogu tutvustus

Kõik MEPi osalejad peavad kell 08.50 olema Riigikogu ukse ees. NB! Ärge unustage dokumenti (ID-kaart, pass või juhiluba)

09.00–09.30 Majja sisenemine

09.35–09.50 Avamine

09.50–10.25 I resolutsioon

10.25–11.00 II resolutsioon

11.00–11.35 III resolutsioon

Paus 10 min

11.45–12.20 IV resolutsioon

12.20–12.55 V resolutsioon

12.55–13.30 VI resolutsioon

13.30–14.20 Lõuna

14.20–14.55 VII resolutsioon

14.55–15.25 Lõpetamine

Kes on Mudel-Eesti SA?

Mudel-Eesti Sihtasutuse algatajad on Mudel-Euroopa Parlamendi ja Mudel-Euroopa Liidu simulatsioonmängudel osalemisest välja kasvanud seltskond. Ehkki osalemine avardas meie silmaringi piiritult, hindame enim just nendel üritustel leitud samasuguste väärtustega tuttavaid ja sõpru ning uusi avanenud võimalusi, mis jõudsid meieni tänu neile kontaktidele. 

Mudel-Eesti SA tiim

Kätriin Pruul

MEP 2022 peakorraldaja

Laura Sofie Tohver

MEP 2022 president

Anita Algus

MEP 2022 sisujuht

Saskia Jõers

Mudel-Eesti SA juhatuse liige

Omari Loid

Mudel-Eesti SA nõukogu esimees

Eesti Mudel-Euroopa Parlamendi toetajad

Tule simulatsioonile!

Uutest teadmistest ja ühiskonna toimimisprotsesside mõistmisest olulisemadki on üritustel sõlmitud uued tutvused. Simulatsioonmängudele tulevad kokku väga erineva taustaga inimesed, keda ühendab üks – huvi meie ümber toimuva ja elu arendamise vastu. Nii suurendad oma sotsiaalset kapitali ja sõlmid kasulikke tutvusi tulevikuks.