Arengu- ja mentorprogramm

Programmi eesmärk

Eesti Mudel-Euroopa Parlamendi (MEP) sessioonidel on tänaseks osalenud tuhandeid noori, kes on matkeürituseslt võtnud kaasa kaasahaarava kogemuse, uusi tutvusi ning teadmisi. Säravamad delegaadid on osalenud ka rahvusvahelistel MEP sessioonidel. Teame tagasisidest, et MEP on olnud inspiratsiooniks ning mänginud olulist rolli paljude noorte eriala, karjääri või eneseteostuse valikutes. 

Mudel-Eesti arengu- ja mentorprogramm on loodud MEPi ja muude matkeüritustel osalenute arengut ning eneseteostust. Soovime toetada programmis osalejate erinevate pädevuste arengut, millele toetudes osaleda enda kogukonna osaluskogudes, organisatsioonides või ettevõtluses.

Programm koosneb viiest moodulist, mis on valitud MEPi vilistlaste kogemusele tuginedes. Programmi elluviimisel osalevad erialased eksperdid, ettevõtjad, koolitajad jt. Programmis osalejaid toetavad isiklkud mentorid, kes aitavad õpitut mõtestada ja rakendada.

Programmi jooksul saavad osalejad õpitut ka koheselt rakendada: programmisisese rahastustaotlsue kirjutamisest kuni päriselt 5 ürituse/programmi korraldamiseni 2023. kevadel Eestis.

Programm algab oktoober 2022 ning kestab kuni juuni 2023. Programmis osalemiseks on vajalik täita kandideerimisvorm, kus tuleb lühidalt kirjeldada miks programmis osaleda soovid.

Moodulid

Väitlusmoodul

Meediapädevus, argumenteeriminie, avalik esinemine

Projektijuhtimise moodul

Ajaplaneerimine, eelarvestamine, juhtimine, projektitaotluste kirjutamine

Vaimse tervise ja vastupidavuse moodul

Kuidas hoida enda vaimset tervist, kuidas abi vastu võtta, kuidas pakkuda abi

Ettevõtluse moodul

Ettevõtlus/ettevõtte alustamine, eesmärkide seadmine, finantskirjaoskus, turundus ja kommunikatsioon, keskkonnahoid, pitchimine

Sotsiaalne moodul

Etikett, silmaringi laiendamine, networkimine

Kes on Mudel-Eesti SA?

Mudel-Eesti Sihtasutuse algatajad on Mudel-Euroopa Parlamendi ja Mudel-Euroopa Liidu simulatsioonmängudel osalemisest välja kasvanud seltskond. Ehkki osalemine avardas meie silmaringi piiritult, hindame enim just nendel üritustel leitud samasuguste väärtustega tuttavaid ja sõpru ning uusi avanenud võimalusi, mis jõudsid meieni tänu neile kontaktidele. 

Mudel-Eesti SA tiim

Kätriin Pruul

Mudel-Eesti SA juhatuse liige

Saskia Jõers

Mudel-Eesti SA juhatuse liige

Laura Sofie Tohver

Mentor

Anita Algus

Mentor

Omari Loid

Mudel-Eesti SA nõukogu esimees & arengu- ja mentorprogrammijuht

Mudel-Eesti SA toetajad